Laden...

Europese Betaaldienstrichtlijn PSD II

SirusLegal0118

 

De Europese betaalrichtlijn over betaaldiensten PSD II, die op 13 januari 2018 van start had moeten gaan, is nog steeds niet omgezet in Belgische wetgeving. Daardoor dreigen een aantal vernieuwingen die van belang zijn voor de (online) consument in België vertraging op te lopen…

De e-commerce boom van de voorbije tien jaar zou ondenkbaar geweest zijn zonder eengemaakt Europees elektronisch betalingsverkeer. De EU heeft al zeer vroeg op de ontwikkelingen in online handel gereageerd. Zo werd al in 2009 de basis gelegd voor een eengemaakte Europese betaalmarkt met de Payment Services Directive (PSD). Een van de meest zichtbare onderdelen hiervan is natuurlijk SEPA, de Single Euro Payments Area, die bijvoorbeeld gezorgd heeft voor het uniforme IBAN-nummer in gans Europa.

Wat is PSD II?
De EU acht de tijd nu rijp voor een volgende stap. Voor 13 januari 2018 moesten de lidstaten de opvolger voor PSD I, PSD2, omgezet hebben in hun nationale wetgeving. De nieuwe richtlijn moet online betalen makkelijker te maken, klanten beter beschermen tegen fraude en vernieuwende betaalmethoden stimuleren.

Openstelling bankgegevens aan derde partijen
PSD I had de toenmalige betaalmarkt al eengemaakt en nieuwe aanbieders van betaaldiensten toegelaten op de markt. Sinds PSD I konden niet-bancaire instellingen een speciale vergunning aanvragen als betaalinstelling en daarmee betaaldiensten verrichten binnen de EU.

De belangrijkste wijziging onder PSD II is nu dat traditionele banken in de toekomst direct en gratis toegang moeten verlenen tot rekeninggegevens aan derden (TPP’s of Third Party Payment Providers). Het gaat om twee soorten diensten:

Betaalinitiatieservices: deze dienstverleners kunnen een saldo-check uitvoeren. Heb je wel voldoende geld op je rekening staan om een product te bestellen? En ze verrichten onlinebetalingen namens de rekeninghouder. Dit opent aanzienlijke perspectieven met name voor heel wat financiële dienstverleners in de e-commerce sector doordat deze nu het betaalproces bij online aankopen kunnen overnemen of bijvoorbeeld rekeninggegevens kunnen samenvoegen voor multi-banking-apps.

Rekeninginformatieservices: deze dienstverleners kunnen je bankgegevens bij verschillende banken inkijken en verzamelen in één overzicht.

Beperking van de franchise bij kaartfraude
Een van de andere bepalingen die vooral voor consumenten van belang is en die het vertrouwen in met name online handel moet stimuleren is een beperking van de schade die ten laste van de consument kan worden gelegd als zijn bankkaart na verlies wordt misbruikt. Momenteel is dat nog 150 euro, onder PSD II zakt dat tot 50 euro.

Verbod op doorrekenen betaalkosten
Een derde nieuwigheid – en ééntje die zijn belang heft in e-commerce – is het verbod op het aanrekenen van betaalkosten aan klanten die met de kaart betalen.

Gevolgen van de laattijdige omzetting in Belgisch recht
België is wel vaker de slechte leerling in de Europese klas als het gaat om de tijdige omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht. Gemiddeld loopt België jaarlijks een tiental veroordelingen op, mét de bijbehorende boetes.

In het geval van PSD II wordt verwacht dat de richtlijn alsnog in de eerste maanden van 2018 zal worden omgezet en van kracht wordt. In afwachting is het zeker niet zo dat de Belgische consument verstoken blijft van alle bescherming die PSD II biedt. Het Europees recht zorgt er immers voor dat bepalingen uit een niet tijdig omgezette richtlijn gewoon rechtstreeks afdwingbaar worden voor de burger, voor zover ze duidelijk zijn en geen verdere uitwerking behoeven. Dat zal ondermeer het geval zijn voor het verbod op betaaltoeslagen en op de verlaagde franchise bij fraude.

Later – wellicht in het najaar van 2019 – komen hier nog nieuwe regels bij. Zo komt er een verplichting om een sterke identificatie van klanten toe te passen. Die houdt in dat een consument zich steeds zal moeten identificeren via twee zaken uit een lijst van drie zaken: een wachtwoord of pincode, een betaalkaart of smartphone en een eigenschap eigen aan de klant zoals bijvoorbeeld een vingerafdruk.

Vragen over e-commerce of PSD III?
Contacteer ons gerust op info@siriuslegal.be.

  • DELEN