Laden...

Supply chain wint aan belang binnen Intergamma

Slimstock0418

 

Intergamma heeft zijn voorraad de afgelopen jaren enorm zien groeien. Mede door de opkomst van het online verkoopkanaal in de doe-het-zelfmarkt is het belang van voorraadoptimalisatie groter dan ooit. Intergamma heeft niet alleen geïnvesteerd in slimme processen en systemen, maar ook in de competenties van medewerkers. Jan-Martijn Sijtsma: “Supply chain is nu echt een gesprekspartner geworden.”

De afgelopen jaren heeft Intergamma het private label-assortiment flink uitgebreid. Het aantal artikelen dat de retailer met 385 winkels in Nederland en België rechtstreeks inkoopt bij producenten is maar liefst verviervoudigd. De reden is simpel. “Door zelf in te kopen in het Verre Oosten halen we inefficiënties en dus kosten uit de keten. We slaan in feite een hele schakel over. Het geld dat daardoor vrijkomt, investeren we voor een belangrijk deel in de ontwikkeling van e-commerce,” vertelt Jan-Martijn Sijtsma, manager supply chain planning bij Intergamma.

Crossdocking
Dat betekent dat Intergamma nu een serieuze voorraad heeft te managen. Die ligt in het centrale distributiecentrum in Tiel, waarvandaan de bouwmarkten worden beleverd. “Nog altijd wordt zestig procent van de goederen in Tiel via crossdocking gedistribueerd. Leveranciers leveren de goederen bij ons aan, die we vervolgens direct verdelen over de winkels. Maar veertig procent komt inmiddels uit onze eigen voorraad,” weet Sijtsma.

In Tiel staat niet het enige distributiecentrum van Intergamma. Alle artikelen die niet op een pallet passen, komen uit een dc in Eindhoven. “We komen uit een situatie waarin zeventig procent van de goederen door onze leveranciers rechtstreeks werden geleverd aan de bouwmarkten. Dat willen we omdraaien: zeventig procent moet geconsolideerd worden aangeleverd via onze distributiecentra. We zitten nu op 66 procent. Door die omslag hebben we de afgelopen jaren 380.000 leveringen weten te elimineren,” vertelt Sijtsma.

Integraal optimaliseren
Voor het online kanaal beschikt Intergamma over een apart dc in Antwerpen, waar alle orders worden verzameld, verpakt en verzonden. Ook de orders die klanten in de winkel willen afhalen, komen hier vandaan. Dat is een bekend scenario, vertelt Stefan Kooijmans, manager en retail expert bij Slimstock. “Een losstaande operatie stelt retailers in staat om het online kanaal optimaal te ontwikkelen en daarvan te leren. Na verloop van tijd ontstaat vanzelf de behoefte om de operaties meer te integreren en integraal naar voorraden te kijken. Eerst groeien, daarna optimaliseren.”

Sijtsma beaamt dat. “Met name bij trendgevoelige artikelen kiezen we steeds vaker ervoor om voorraden zo hoog mogelijk in de keten neer te leggen en pas op het laatste moment te verdelen over de kanalen. In het verleden legden we zestig procent van de voorraad direct in de winkels. Nu gebeurt het soms dat na een online actie negentig procent naar het online kanaal gaat.”

Omloopsnelheid
Met Slim4 beschikt Intergamma over de juiste tool om de juiste voorraadbeslissingen te nemen. “Tot vier jaar geleden lag in Tiel maar een kleine eigen voorraad. De druk om de voorraad laag te houden, was niet of nauwelijks aanwezig. We hadden in Tiel toch meer dan voldoende ruimte. Nu het private label-assortiment is verviervoudigd, is dat veranderd. De voorraad is enorm gegroeid en beslaat nu een significant deel van het werkkapitaal. Daardoor is de noodzaak ontstaan om gedegen sales & operations planning op te zetten,” stelt Sijtsma.

Hij wijst op de omloopsnelheid van de voorraad, die relatief laag is in vergelijking met foodretail. Slim4 helpt om de voorraad te classificeren op basis van omloopsnelheid en per product of productgroep de juiste voorraadstrategie te kiezen. “Ook voor productgroepen met een lage omloopsnelheid en dus relatief weinig data is het systeem toch in staat om een goede vraagvoorspelling te genereren.”

Aanpassing van KPI’s
Een goede tool alleen is niet genoeg. Intergamma heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de organisatie om de prestaties van de hele supply chain te verbeteren. Een belangrijke maatregel is de aanpassing van de KPI’s, die voorheen meer op afdelingsniveau waren gericht. “Dat betekende bijvoorbeeld dat iemand erop werd afgerekend als een bepaald artikel in het dc uit voorraad was. De vraag is of onze klanten daarvan iets merkten. Nu wordt iedereen afgerekend op de servicegraad richting klanten. Dan blijkt ook dat klanten het helemaal niet erg vinden om een paar dagen te wachten op de spullen voor een klus die ze slechts incidenteel uitvoeren.”

De aanpassing van de KPI’s is een middel om de mindset en het gedrag van medewerkers te veranderen. Een intensief proces, waarbij Intergamma dankbaar gebruik maakt van de ondersteuning van Slimstock. Als voorbeeld noemt Sijtsma de 140 medewerkers van Intergamma die in mei de beergame van Slimstock hebben gespeeld. “Heel gaaf om te zien wat het effect daarvan is. De hele organisatie, van directie tot de werkvloer, nemen we mee in dit veranderingsproces. Met zo’n beergame maken we het integraal denken belangrijk.”

Andere competenties
Daarnaast investeert Intergamma in de ontwikkeling van mensen. Het team van Sijtsma heeft mede dankzij Slim4 meer tijd voor tactische en strategische voorraadbeslissingen. Daarvoor zijn andere competenties nodig, waarvoor Slimstock trainingen en opleidingen aanbiedt. Ontwikkeling van mensen blijft volgens Kooimans belangrijk, ondanks alle ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence en machinelearning. “Je kunt een slechte timmerman een betere hamer geven, maar daarmee gaat die spijker niet sneller de plank in. Het is fijn dat we door machinelearning sneller en beter patronen in data kunnen herkennen, maar er zijn nog altijd mensen nodig om die patronen te vertalen in tactische beslissingen.”

Alle inspanningen werpen hun vruchten af. De omloopsnelheid is gemiddeld met 19% gestegen, terwijl de voorraadniveaus met 20% zijn gedaald. De servicegraad richting klanten is met 2 tot 3% verbeterd. Misschien nog belangrijker is dat andere afdelingen binnen Intergamma steeds meer het belang van supply chain onderkennen. “Wij zitten niet meer alleen aan tafel, maar praten ook echt mee. Andere afdelingen leggen nu vraagstukken bij ons neer. Als iemand een promotie bedenkt, komt dat niet meer als een verrassing. We worden daarover in een vroegtijdig stadium volgens een standaard aanpak geraadpleegd.”

Cultuurverandering
Wat retailers van Intergamma kunnen leren, is het belang van een goede strategie. “Alle veranderingen vloeien voort uit de visie die een aantal jaren geleden is neergelegd. Stap voor stap voert Intergamma de strategie uit zonder na elke stap te denken dat ze er al zijn,” stelt Kooijmans, die bijval krijgt van Sijtsma. “Die strategie is een belangrijke houvast in het hele veranderingsproces. Een cultuurverandering zoals wij die hebben doorgevoerd, gaat gepaard met veel discussies met medewerkers en franchisenemers. Dan is goed om steeds weer te kunnen verwijzen naar de achterliggende visie: een flexibele en transparante supply chain, gedreven door financiële beslissingen.”

Nu de interne samenwerking steeds beter verloopt, is het tijd voor de volgende stap: externe samenwerking. Intergamma deelt de vraagvoorspelling uit Slim4 inmiddels met een aantal belangrijke leveranciers. “In het verleden bestond bij leveranciers vaak onbegrip over bijvoorbeeld promoties waarmee wij kwamen. Nog belangrijker dan de vraagvoorspelling die we delen, zijn de gesprekken die daaruit voortvloeien. Die leveren ons erg veel op.”

Voor meer informatie over wat onze Slimstock oplossingen voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Wim Van Loo, Partner voor Retail.

  • DELEN