Laden...

Data een meer prominente plaats geven

DS0119

 

Veel organisaties zijn zoekende naar een manier om data een meer prominente plaats te geven. Vaak is er onvoldoende visie en laat ook de uitvoering te wensen over. dataSHIFT neemt organisaties bij de hand om te evolueren naar meer data gedreven processen. “Dat vraagt veel tijd en gaat over vele departementen, maar die complexiteit nemen wij weg door te zorgen voor een begeleiding op maat van A tot Z,” zegt Nico Huybrechts, CEO en medeoprichter van dataSHIFT. “Uiteindelijk zorgt die nieuwe data gedreven strategie voor zowel een meer klantgedreven verkoopsproces als meer efficiëntie wat betreft de interne organisatie.” Samen met zijn collega Willem Lenaerts, practice lead voor Data Science & Artificial Intelligence, legt Huybrechts uit hoe retailers naar een meer data gedreven organisatie kunnen transformeren.

dataSHIFT hanteert een unieke strategie om data een meer prominente plaats te geven bij organisaties. Huybrechts: “Die strategie gaat uit van Business Intelligence op basis van historische gegevens, Data Science & Artificial Intelligence om meer waarde uit data te halen en tot slot het opzetten van Data Governance. We geloven dat die drie stappen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.” Lenaerts vult aan: “Daarbij concentreren we ons niet op één bepaalde industrie, maar opereren we cross industry voor zowel grote multinationals als KMO’s. Belangrijk is dat we zo dicht mogelijk bij de beslissingsnemers staan. Dat is nodig om een organisatie echt in beweging te zetten. Ook voor retail liggen er mooie kansen, mits het goed wordt aangepakt.”

Dankbare sector
Als consulting bureau maakt dataSHIFT bij elk project eerst een inventarisatie op door te gaan luisteren bij de verschillende stakeholders van een organisatie. “Op basis daarvan bekijken we wat binnen het bedrijf mogelijk is en maken een oplijsting van concrete use-cases,” zegt Lenaerts. “Daarbij kunnen we een goede inschatting maken van hoeveel investering deze use-cases vergen en wat de mogelijke opbrengsten gaan zijn.” Huybrechts: “We zullen starten met use-cases die voor de klant het meest zinvol en relevant zijn. Soms hebben kleine ingrepen nu eenmaal een grote impact. Retail is voor ons dan ook een zeer dankbare sector. Retailers hebben vaak veel informatie over klanten en staan niet zelden onder druk omwille van de lage marges. Door prioriteit te geven aan het ‘laaghangend fruit’ kunnen er vaak snel grote stappen worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een beter koopgedrag door een kleine herorganisatie van de artikelen, zodanig dat de winkel veel beter presteert. Of een groep klanten gerichter targetten met een gepersonaliseerde boodschap. Het zijn zaken die zeer goed renderen en in doorlooptijd niet heel groot hoeven te zijn.”

Kwaliteit van data
Data is heel leuk, maar in de basis vooral abstract in bits en bytes, stelt Lenaerts. “Veel organisaties weten dan ook niet wat ze ermee kunnen. Wij komen veelal in beeld als het gaat om business vraagstukken met een technische component. Daarbij maken we frequent gebruik van open source software. Een goede data scientist kan gewapend met zijn of haar laptop en een gedegen kennis van de business vaak meer bereiken dan dure softwareproducten en -platformen. Dat maakt dat we mooie zaken kunnen doen op kleine schaal dus tegen een beperkte kost.” Huybrechts vult aan: “Afhankelijk van het type vraagstuk kijken we welke technologie het meest interessant is om een business probleem op te kunnen lossen. Zo zijn we reeds sinds 2015 strategische partner van Collibra. Collibra is een oplossing die ervoor zorgt dat data binnen een organisatie sneller te vinden, te begrijpen en te vertrouwen is. Met deze tool kunnen we de kwaliteit van de data evalueren en verbeteren. Belangrijk, want de kracht van de algoritmen en van de uiteindelijke datastrategie wordt bepaald door de correctheid van de data die je erin stopt.”

Bij het transformeren naar een meer data gedreven organisatie is het dus vooral belangrijk om te bepalen wat de doelen zijn, stelt Huybrechts. “Wat wil een organisatie bereiken? Hoe die weg wordt bewandeld, zullen wij samen met ze uittekenen.” Lenaerts tot besluit: “Voor elke retailer, ongeacht de maturiteit, is het mogelijk om data een meer prominente plaats in de organisatie te geven. Kleine stappen hebben vaak een grote impact.”

  • DELEN