Laden...

De juiste boodschap op het juiste moment

MultiMinds

 

Voor een retailer is het belangrijk dat hij de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste doelgroep weet te brengen. En dat op een consistente manier. Een Data Management Platform (DMP) is daarbij eigenlijk onmisbaar. Maar wat is een DMP precies, wat zijn de mogelijkheden en waarom zou je het inrichten van een dergelijk platform aan een onafhankelijke partij moeten uitbesteden? Een gesprek met de zaakvoerders van MultiMinds: Siegert Dierickx en Philippe Vlaemminck.

Een Data Management Platform is in feite een technologie die het toelaat om marketing automation over de verschillende verkoopskanalen (zowel on- als offline) heen te gaan doen, begint Siegert. “Het creëert een geïntegreerde laag boven alle beschikbare data en maakt zo een centraal en geautomatiseerd beheer van de communicatie met de klant mogelijk. Met name de laatste jaren is de technologie sterk ontwikkeld en er zijn dan ook een groot aantal vendors die de technolgie aanbieden om een Data Management Platform te configureren, zoals Adobe, Google, Oracle, Salesforce, etc. Alles begint echter met de strategische keuze om te starten met een Data Management Platform. Eens het pad is bepaald, wordt pas de technologie geconfigureerd.”

Draagvlak
Volgens Philippe Vlaemminck is het voor een retailer zeer interessant om het Data Management Platform te laten inrichten door een onafhankelijke partij, zoals MultiMinds. “We zijn ten eerste vendor-onafhankelijk, maar kunnen anderzijds ook afstand nemen van de afdelingen en departementen binnen een bedrijf om zo meer een globaal zicht te bieden op de mogelijkheden. Veel bedrijven blijven in silo’s denken, zo is onze ervaring. Met een externe partij kunnen eventuele interne conflicten worden geminimaliseerd, terwijl de focus op de datastrategie van de organisatie wordt gehouden. Bovendien zijn we in verschillende sectoren actief. De kennis en ervaring nemen we mee, cross industry. We nemen afstand van interne belangen en bekijken het probleem of de uitdaging vanuit een hoger niveau om een oplossing in te richten die de hele organisatie kan dienen. Het tweede probleem – in welk departement wordt het platform beheerd? – wordt daarmee gelijk opgelost. We configureren namelijk een team bestaande uit medewerkers van verschillende departementen binnen een organisatie, zodat het wel organisatiebreed gedragen móet worden. Alleen door alle departementen te betrekken, kan het Data Management Platform zijn positieve impact op de conversie aantonen.”

Kosten besparen
Het inrichten van een Data Management Platform begint voor MultiMinds altijd met een workshop die over de verschillende departementen binnen het bedrijf georganiseerd wordt. Siegert: “Tijdens deze initiële fase, de inspiratiefase, worden samen met de klant use cases bepaald (scenario’s waarbij bv. aan doelgroep X bij klikgedrag Y een advertentiebanner Z wordt getoond). We gaan uitvissen hoe we de doelgroepen kunnen identificeren en welke boodschap we over welke kanalen willen brengen. De initiële fase resulteert in een grote hoeveelheid aan use cases, waarvan we een shortlist opstellen die we effectief gaan uitwerken. Onze ervaring leert dat bij retail veel use cases zijn gericht op het efficiënter inzetten van media, waardoor op kosten wordt bespaard.” Siegert geeft een voorbeeld: “Als iemand drie keer een banner wordt getoond en hij klikt er niet op, heeft het geen zin diezelfde banner een vierde keer te tonen.”

Nieuw verdienmodel
In een Data Management Platform komt ontzettend veel data binnen, zoals data van online klikgedrag, online/offline verkoop, CRM, customer care, loyalty cards, …. Deze data is meestal first-party data van het bedrijf, maar kan mogelijk verrijkt worden met second and third party data. “Op basis van al die data worden binnen een Data Management Platform profielen aangemaakt om gerichter te kunnen communiceren,” zegt Siegert. “Behalve efficiënter en gerichter communiceren biedt een Data Management Platform ook een nieuw verdienmodel. Een retailer kan profielen gaan verkopen en wordt dus leverancier van data aan andere bedrijven, net zoals Facebook en Google doen.”

Vijf jaar geleden had iedereen het over analytics oplossingen en A/B testing, vandaag is een Data Management Platform de nieuwe norm. Niet ieder bedrijf heeft op dit moment al de digitale maturiteit om te beginnen met zo’n organisatiebreed gedragen oplossing.

Wil je als retailorganisatie het maximum uit je klantendata halen om je doelgroepen gepersonaliseerd te bereiken en op die manier meer uit je marketingbudget halen, neem dan contact op met MultiMinds.

 

DMP-bootcamp
Op 17 en 18 mei organiseert MultiMinds een Data Management Platform
(DMP-)bootcamp. Tijdens deze tweedaagse bootcamp worden de functionaliteiten van een DMP toegelicht en zullen voor ieder bedrijf ook daadwerkelijk twee use cases worden bepaald, uitgewerkt en geïmplementeerd. De heren van MultiMinds raden aan om per bedrijf met minimaal twee afgevaardigden (waaronder een technisch en een business profiel) te komen om voldoende draagvlak te creëren binnen de organisatie. Meer info over deze unieke DMP-bootcamp via de website van MultiMinds, www.multiminds.be.

  • DELEN