Data en digitalisering kritiek voor bedrijfsleven

96 procent van de Europese managers is vóór het invoeren van een datagedreven aanpak en het creëren van een ‘digital first’ bedrijfsmodel. Dat blijkt uit The Future-Ready Business Benchmark, een onderzoek van Economist Impact in opdracht van Cognizant.

Cognizant vroeg managers in tien Europese landen naar hoe zij zich voorbereiden op de toekomst. De uitkomsten leggen drie essentiële zaken bloot waar managers prioriteit aan moeten geven: het volledig benutten van de voordelen van versnelde invoering van technologie, het herzien van personeelsstrategieën en tot slot het realiseren van doelen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG).

Verschillende technologieën
Ruim 60 procent van de Europese respondenten is van plan kwantumcomputing, blockchain, robotica, cloud computing en/of virtual/ augmented reality (VR/ AR) te implementeren, of heeft dat al gedaan. Cloud computing heeft in Europa de hoogste implementatiegraad (87%) en VR/ AR loopt nog achter. 52 procent van de bedrijven zet dit al in, of denkt dit snel te doen. Nederland voert de lijst aan als het gaat om de implementatie van robotica (67%) of intentie om dit uit te rollen. Als het om kwantumcomputing gaat staat Nederland op de tweede plek (58%) en voert Duitsland de lijst aan (60%). Blockchain staat bij alle landen minder vaak op de agenda: gemiddeld is 53 procent van de managers van plan dit in te zetten. Noorwegen voert hier de lijst aan met 58 procent en Nederland staat laatste in dit rijtje met 50 procent.

Gebrek aan mankracht
Bijna de helft van de Europese respondenten (45%) erkent dat het hen ontbreekt aan personeel om geavanceerde technologieën te implementeren en te gebruiken. In Zweden ligt dat aantal nog hoger (49%) en in Nederland geeft bijna vier op de tien managers (38%) aan dat ze geen medewerkers hebben die nieuwe technologieën kunnen implementeren.

Korte of lange termijn
Een hoger percentage van de Europese respondenten vindt het belangrijker om data en digitalisering voor de lange termijn te plannen, dan voor de korte termijn (46% vs. 43%). Nederland vindt het omarmen van de nieuwste technologieën het belangrijkst, terwijl Duitsland de noodzaak het minst inziet.

Onderzoeksmethodologie 
De Future-Ready Business Benchmark, onderzoek van Economist Impact in opdracht van Cognizant, onderzoekt de huidige toestand van bedrijven in het licht van de behoeften van morgen. De benchmark is ontwikkeld door middel van een rigoureus proces van onderzoek, raadpleging van deskundigen, dataverzameling en analyse. De benchmark weerspiegelt een reeks belangrijke overwegingen en maatstaven van toekomstbestendigheid voor multinationals uit 10 landen – waaronder Nederland, Duitsland, UK en Zweden – en 8 sectoren, uitgaande van de externe omgeving, over factoren voor bedrijfsbereidheid en huidige prestaties. Het is gericht op sector overschrijdende thema’s zoals bedrijfsfundamenten, talent, technologie en innovatief vermogen, en ESG. Lees hier meer over hoe je een toekomstbestendige organisatie kunt worden. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*