Een onderneming oprichten kan volledig digitaal

Voortaan kan men terecht op Just-on-web om een vennootschap of een vzw op te richten. De toepassing JustAct op Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie, vervangt zo het intussen verouderde eGriffie. Het bespaart ondernemers veel administratieve rompslomp die komt kijken bij het oprichten en beheren van een onderneming. De doelstelling is veel meer digitale oprichtingen te hebben en de papieren dossiers bij de ondernemingsrechtbanken sterk te verminderen. De ondernemer zal op één platform al zijn juridische akten kunnen beheren. Op die manier wordt Justitie toegankelijker voor ondernemers en verliezen ze minder tijd met administratie.

Ondernemingen hebben nu de mogelijkheid om:
•    digitaal een onderhandse oprichtingsakte in te dienen en zo een onderneming op te richten;
•    zelf onderhandse akten en statuten aan te maken voor vzw’s op basis van voorgestelde templates;
•    een bijkantoor op te richten in België voor een Europese onderneming.

De toepassing eGriffie wordt immers vervangen door een nieuwe digitale tool, JustAct, die bovendien veel meer bijkomende functionaliteiten heeft en toegankelijk is via het luik ‘Ondernemingen’ op Just-on-web. Het neerleggen van akten via Just-on-web verloopt aan de hand van een intuïtief stappenplan. De oprichting is eenvoudig en volledig digitaal. De burger-ondernemer kan nu ook elektronisch betalen en hoeft dus niet meer op de ondernemingsrechtbank te passeren zoals bij de eGriffie-toepassing.

Voor de oprichting van de andere rechtspersonen waarbij een notariële akte vereist is – zoals de Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) – kan Just-on-web niet gebruikt worden omdat men hiervoor beroep dient te doen op een notaris.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*