Nieuwe BTW regels voor e-commerce in werking op 1 juli 2021

Europese webshops kampen sedert jaar en dag met een versnipperd fiscaal landschap.  Wie pakjes levert in 27 verschillende lidstaten moet vandaag rekening houden met 27 verschillende BTW-regimes en moet in vele gevallen 27 BTW-inschrijvingen nemen en 27 aangiftes doen.  Dat zorgt voor een gigantische overheadkost voor wie in gans Europa actief is, ook en vooral omdat BTW-tarieven in de EU aardig uiteen kunnen lopen (en dat is iets wat op korte termijn niet zal veranderen, want de lidstaten houden koppig vast aan hun fiscale autonomie).

Die kost komt bovenop de ongelijke concurrentie voor Europese webshops met spotgoedkope invoer van buiten de EU (vaak vanuit China), die in heel wat gevallen ontsnapt aan Europese BTW en invoerregelingen.  

Daaraan wil de EU verhelpen door het invoeren van nieuwe BTW- regels voor webshops.  Die nieuwe regels gaan in op 1 juli en als online handelaar is het dus tijd om je voor te bereiden.  We vatten de nieuwe regels graag voor je samen.  

Nog even de huidige regels opfrissen

Wie vandaag cross border goederen en/of diensten levert doorheen de EU, moet rekening houden met een serie verschillende regels:

 • Voor B2B levering van goederen en diensten geldt een ‘verlegging van heffing’.  Je maakt je factuur op zonder BTW en de professionele ontvanger in een andere lidstaat, moet in zijn of haar lidstaat zorgen voor BTW-aangifte en -betaling.
 • Voor B2C levering van goederen bestaat vandaag een systeem van ‘drempelbedragen’ per lidstaat.  Die drempels lopen uiteen van 35.000 tot 100.000 euro.  Wie over een periode van een jaar voor een bedrag boven de drempel verkoopt naar een bepaalde lidstaat, moet vanaf dan een lokale BTW-inschrijving nemen, lokale BTW-tarieven aanrekenen en lokale BTW-aangiftes en -betalingen doen.  Zolang je onder de drempels per lidstaat blijft, val je gewoon onder de Belgische BTW.
 • Voor B2C levering van ‘digitale’ diensten (hosting, telecom, software, apps, muziek, online gambling …) bestaat vandaag al een andere drempel van 10.000 euro.  Als je onder die drempel blijft met intracommunautaire verkopen, reken je gewoon Belgische BTW aan.  Als je erboven gaat, reken je de lokale BTW van je klant aan.  Het verschil met de B2C levering van goederen zit vooral in het  ‘Mini One Stop Shop’ of ‘MOSS’ systeem dat je toelaat om de aangifte en betaling van alle BTW-bedragen voor alle lidstaten waarnaar je verkocht hebt gewoon via je Belgische BTW-aangifte te regelen in één aangifte voor de ganse EU.  Niet EU-leveranciers moeten overigens altijd vanaf de eerste levering de BTW van de klant aanrekenen en voor hen geldt de drempel van 10.000 dus niet vandaag.
 • Voor de levering van klassieke ‘offline’ diensten, geldt voorgaand systeem weliswaar niet.  Daar is nog steeds de aanrekening van de lokale BTW + lokale aangiftes en betalingen vereist.

Wat verandert er aan de BTW-regels vanaf 1 juli? 

De nieuwe regeling vanaf 1 juli zal verschillende aanpassingen met zich meebrengen. Wij sommen hier enkele belangrijke aanpassingen kort op:

 • De B2C levering van goederen en van diensten wordt op éénzelfde, vereenvoudigd systeem gebaseerd.
 • De drempelbedragen van 35.000 tot 100.000 euro per land voor de levering van goederen verdwijnen en worden vervangen door één globale drempel van 10.000 euro.  Wie voor meer dan 10.000 euro per jaar aan goederen en/of ‘digitale’ diensten verkoopt buiten zijn of haar eigen lidstaat, moet vanaf dan de lokale BTW-tarieven van de klant aanrekenen in plaats van het eigen BTW-tarief.  Dat betekent vooral ook dat webshopuitbater veel sneller rekening moeten houden met buitenlandse BTW-tarieven.  De drempel van 10.000 euro voor de ganse EU is immers véél sneller bereikt dan vroeger, waar het om 100.000 euro per lidstaat ging.
 •  Onder de drempel van 10.000 euro hebben webshops de keuze om ofwel hun eigen BTW toep te passen, ofwel meteen ook al vanaf de eerste verkoop de intracommunautaire regeling te gebruiken en dus de lokale BTW van de klant 
 • De drempelbedragen verlagen dan wel, waardoor meer webshops rekening moeten houden met intracommunautaire BTW-regels, maar de aangifte en betaling van die BTW wordt ingrijpend vereenvoudigd: het ‘Mini One Stop Shop’ systeem dat al bestond voor diensten wordt uitgebreid tot een ‘One Stop Shop’ systeem voor alle intracommunautaire BTW. Dat betekent met andere woorden dat alle BTW-aangiftes voor levering van goederen in de ganse EU en voor levering van ‘digitale’ diensten in de ganse EU gewoon opgenomen kan worden in de Belgische BTW-aangifte en dat het niet langer nodig is om lokale aangiftes te doen of betalingen te verrichten.

Nog meer veranderingen

In één trek door veranderen op 1 juli overigens ook de regels voor pakjes met een beperkte waarde.  Tot op heden waren pakjes met een totale waarde onder 22 euro, afkomstig van verkopers buiten de EU, vrijgesteld van BTW.  Voor pakjes met een hogere waarde, is de BTW verschuldigd door de klant op het ogenblik van levering, wat voor nogal frustratie zorgt bij nietsvermoedende kopers die bij levering van een pakketje dat afkomstig is van buiten de EU door de postbode gevraagd worden om het bedrag van de BTW nog even cash te betalen. 

Ook die regels veranderen nu. De wijzigingen zijn belangrijk voor niet-EU webshops, voor Europese platformen en marktplaatsen die verkopers van buiten de EU hosten en voor dropshipmentverkopers:

 • Vanaf 1 juli zal altijd BTW verschuldigd zijn op aankopen door consumenten van diensten en goederen die afkomstig zijn van buiten de EU. Vroeger waren kleine zendingen met een kleinere waarde dan 22 euro vrijgesteld van BTW. Ook kleine zendingen zullen dus belast worden en dat zou een deel van het concurrentienadeel voor Europese webshops ten aanzien van -vooral Chinese- goedkope import moeten beperken.
 • Er wordt een drempelbedrag ingevoerd van 150 euro voor ‘kleine’ pakjes die ingevoerd worden in de EU.  Voor pakjes met een waarde onder deze drempel die bestemd zijn voor consumenten (B2C verkoop) wordt een ‘Import One Stop Shop” systeem ingevoerd voor de verkoop van geïmporteerde goederen.  
 • Verkopers van zulke ‘kleine zendingen’ kunnen zich registreren in een EU-lidstaat naar keuze en kunnen in die lidstaat via het ‘Import One Stop Shop’ systeem of ‘IOSS’ systeem de lokale BTW van de klant aanrekenen op die kleine zendingen en kunnen in die ene lidstaat de periodieke BTW-aangiftes voor de ganse EU afhandelen.
 •  Het IOSS-systeem is optioneel.  Wie zich niet registreert, kiest ervoor om de BTW bij levering door de klant cash te laten betalen aan de koerier of postbode.
 • Als de verkoop gebeurt via een Europese tussenpersoon (De wet spreekt van een ‘Electronic Interface’, lees de verkoop via een Europese marktplaats of via een Europese webshop die dropshipmentverkopen realiseert), dan ligt de verantwoordelijkheid voor het naleven van de BTW-verplichtingen (via IOSS) bij de Europese tussenpersoon.  Die moet er dan voor zorgen dat de correcte BTW aangerekend wordt aan de consument, dat de aangiftes gebeuren en de BTW doorgestort wordt aan de fiscus.
 • Verkopen van meer dan 150 euro, ook door niet-EU verkopers, zijn natuurlijk wel gewoon onderworpen aan het algemene OSS-systeem 

Bereid je webshop tijdig voor!

Voor online handelaars is het belangrijkste aandachtspunt -naast de effectieve BTW-aangifte, natuurlijk- de technische uitdaging om ervoor te zorgen dat de juiste prijs, inclusief lokale BTW, steeds getoond wordt aan de juiste potentiële klant.  BTW-tarieven op levering van goederen bijvoorbeeld lopen uiteen van 17% in Luxemburg tot 27% in Hongarije en aangezien consumentenwetgeving vereist dat de consument steeds de juiste totaalprijs, inclusief BTW te zien krijgt, is het identificeren van websitebezoekers en het dynamisch aanpassen van prijzen voor internationaal actieve webshops een echte noodzaak.  

Het alternatief als webshop is dat je slechts één prijs toont, inclusief Belgische BTW, maar dat je zelf de BTW-verschillen achter de schermen verrekent.  Let daar echter mee op! Dit kan jouw product in bepaalde landen duurder maken dan lokale concurrenten en het kan bovendien onverwacht aan je winstmarge vreten…

Hulp nodig of vragen rond e-commerce of BTW?

We maken graag tijd voor je.  Bel of mail gerust met Bart Van den Brande op bart@siriuslegal.be of +32 492 249 516 of boek via https://koalendar.com/e/Meet-with-Bart-Van-den-Brande meteen een vrijblijvend online kennismakingsgesprek in met Bart via Google Meet of Zoom.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*