Covid-19 onthult falen van de supply chain

De Covid-19 gezondheidscrisis verspreidt zich over de hele wereld en heeft een ongekende impact gehad op de supply chain. Alle bevoorradingsketens wereldwijd zijn getroffen, hetzij door gebrek aan materiaal, hetzij door een aanzienlijke vertraging in de levering van materialen, met name bij fabrikanten en detailhandelaren. Dit alles heeft de kracht en het aanpassingsvermogen van de supply chain van duizenden bedrijven, zoals we die vandaag de dag kennen, op de proef gesteld. Generix Group, leverancier van software voor het digitaliseren van de supply chain, zet de gevolgen op een rij.

De impact van Covid-19 op de bevoorrading was vanaf het begin van de gezondheidscrisis voelbaar. Niet gek, aangezien China als ‘productie van de wereld’ wordt beschouwd. Van de 9 grote containerhavens in Azië liggen er 7 in China, 1 in Singapore en 1 in Zuid-Korea. De opschorting van de activiteiten als gevolg van de beperking van het verkeer van werknemers heeft in de meeste sectoren geleid tot een tekort aan goederen en grondstoffen en tot ernstige problemen bij het vervoer van goederen van het Aziatische continent naar Europa of de VS.

Mondiale stromen

De afgelopen jaren zijn er complexe supply chains ontstaan met een heterogene groep van leveranciers die ver uit elkaar liggen. Dit model is gebaseerd op volledig onderlinge verbindingen, maar ook op technologieën en vervoer die de mondiale stromen begunstigen. Het probleem is dat de gesloten grenzen en verstoorde ketensdeze manier van werken bemoeilijken. Het heropstarten van de dynamiek vergt dan ook aanzienlijke inspanningen van alle Supply Chain spelers. De bevoorradingsketens werden gedeeltelijk gereactiveerd om de levering van gezondheidsvoorzieningen te deblokkeren, ook met name afkomsig uit Azië. Met name de lokale voedselketen en e-commerce, die minder getroffen zijn, hebben voorbeeldig gereageerd. De uitdaging is nu echter hoe we deze supply chains kunnen heroverwegen om het servicelevel voor klanten op peil te houden en om te gaan met een winstdaling tot 10 à 15%.

Risico’s beheersen

De noodsituatie veroorzaakt door Covid-19 heeft verschillende waarschuwingspunten aan het licht gebracht. Op het gebied van kosten stelt de afhankelijkheid van seizoensgebonden personeel de onderneming bloot aan het risico van tekorten. In werkelijkheid worden de grondstoffenactiviteiten geconfronteerd met een daling van de arbeid, terwijl de productie op een duurzaam niveau moet worden voortgezet.

Just-in-time management wordt nu werkelijkheid. De situatie toont aan dat het noodzakelijk is om een volledig overzicht te hebben van de beschikbare voorraden bij de leveranciers om te kunnen inspelen op de vraag van de klant. De afhankelijkheid van bepaalde industrieën van grote importeurs tot slot is problematisch. Daarom is het beheersen van het risico van de gehele Supply Chain essentieel.

Wendbaar zijn

De coronacrisis zal voorbij gaan, maar het zal ongetwijfeld leiden tot veranderingen in de traditionele supply chain. In veel gevallen waren de belangrijkste gevolgen van deze crisis te wijten aan het ontbreken van noodplannen en hebben ze een supply chain laten zien die niet erg bestand is tegen verstoring. In de context van de crisis moeten bedrijven het hoofd bieden aan overcapaciteit, die hen dwingt steeds grotere volumes te verwerken of zelfs overloopmagazijnen te openen. De supply chain moet wendbaar zijn, zich kunnen aanpassen en uitgerust zijn met alle essentiële zichtbaarheidstools. Er moeten dus ingrijpende veranderingen plaatsvinden, zowel in het consumentengedrag als in het aanbodbeheer aan de zakelijke kant. Om zo goed mogelijk uit de crisis te geraken, zijn de digitalisering van processen, het in vraag stellen van bestaande bevoorradingssystemen en het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe consumptiepatronen nu al essentiële troeven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*