Hoe maak je de Supply Chain veerkrachtig?

Meer dan ooit is de supply chain toegewijd aan het verbeteren van de prestaties, maar is tegelijk onderhevig aan vele gevaren. Wanneer gevaren zich voordoen, kunnen zij bijzonder verwoestend zijn voor de gehele leveringsketen. Hoe kan de crisis worden beheerst om de gevolgen op de verschillende niveaus van de keten te beperken? Welke oplossingen zijn er voor bedrijven, met name in magazijnen, om snel te kunnen reageren op verstoringen? Isabelle Badoc, Product Marketing Manager bij Generix, praat ons bij over logistieke oplossingen die de veerkracht van de bevoorradingsketen in geval van een crisis versterken.

Onlosmakelijk verbonden met elke activiteit vertegenwoordigen onvoorziene gebeurtenissen directe of indirecte kosten voor bedrijven in de toeleveringsketen en kunnen zij zelfs hun klantenrelaties beïnvloeden. Daarom is, volgens een onderzoek van Generix Group over operationeel risicobeheer, contingency management nu een prioriteit voor 52% van de logistiek managers. Volgens het Economisch Wereldforum zijn geopolitieke spanningen de belangrijkste bedreiging voor het bedrijfsleven in de komende jaren, maar ook corona heeft bewezen dat zelfs een virus een flinke impact kan hebben op de bevoorradingsketen. Om nog maar te zwijgen over de recente cyberaanvallen.

De oplossingen van de algoritmen

In geval van een gevaar op een locatie of bij een toeleveringspartner is het belangrijk snel en adequaat te kunnen handelen. Daartoe kunnen nu bepaalde algoritmen worden gebruikt om waarschuwingen te versturen en de te verwachten impact te berekenen. Om op die manier de besluitvorming te vergemakkelijken en de gevolgen van de gebeurtenis voor de keten te beperken. Om beter op deze risico’s te kunnen reageren, kan de Supply Chain ook rekenen op de implementatie van een beslissingscockpit van het IBM Watson-type, gebaseerd op analyse- en projectiealgoritmen gekoppeld aan Big Data. Doelstellingen? Het bedrijf uitrusten met dashboards en sturingsinstrumenten om managers in staat te stellen zo snel mogelijk te reageren, met volledige kennis van zaken.

Kies tussen verschillende gebruikswijzen

Voor belangrijke bewerkingen van ontvangst, opslag of ordervoorbereiding is het raadzaam een specifieke verwerkingsmodus te kunnen kiezen naargelang van het te behandelen probleem: voordeel voor prioritaire bestellingen, beheer van tekorten. De planningsmodule van een WMS maakt het bijvoorbeeld mogelijk om automatisch de beste pickingmethode voor een bepaalde orderportefeuille te selecteren. Met algoritmen voor machinaal leren kan bij de automatische toewijzing van taken en opdrachten ook rekening worden gehouden met de bezetting van middelen en de productiviteit. Dankzij AI kunnen logistieke operaties in real time worden opgevolgd en kunnen waarschuwingen worden gegenereerd in geval van vertragingen. Het voordeel? Teams in staat stellen snel te reageren en de beste beslissing te nemen op basis van simulaties.

Hechte relatie

De veerkracht van de bevoorradingsketen hangt in grote mate af van de sterkte van de zwakste schakel. In de realiteit biedt het opzetten van een Supply Chain collaboratief elke deelnemer een transversale zichtbaarheid die bevorderlijk is voor een snelle aanpak van gevaren. Door uw gegevens met uw partners te delen, kunt u in geval van een probleem gemakkelijker op de hele keten anticiperen en deze organiseren. Met meer transparantie en vertrouwen zullen de verschillende betrokken partners een crisis met meer inzet en op een meer vloeiende manier kunnen aanpakken, waardoor het tijdverlies aan beide zijden beperkt zal blijven.

Veerkrachtig informatiesysteem

De onbeschikbaarheid van het informatiesysteem is vandaag het meest gevreesde risico voor Supply Chain Managers. Bij het opzetten van een infrastructuur moet u dus de voorkeur geven aan een oplossing die in staat is om pieken van activiteit te verwerken; voortdurend wordt bijgewerkt, zowel wat software als technische componenten betreft; en tot slot wordt beheerd door bekwame mensen om de werking ervan te garanderen en eventuele problemen op te lossen wanneer die zich voordoen. In het magazijn betekent dit onder meer dat er een logistiek systeem van het WMS-type moet zijn dat 7 dagen per week en 24 uur per dag kan functioneren. De Cloud- en SaaS-systemen kunnen gemakkelijk worden aangepast aan pieken in de activiteit volgens een schaalbaarheidsprincipe, en bieden u met name deze flexibiliteit. U hoeft het team of de interne technische infrastructuur niet langer uit te breiden om een vlekkeloze werking te garanderen. In dit geval zijn de resultaten des te overtuigender omdat SaaS-operatoren een goed zicht hebben op de uitvoering van de operaties in de fabriek of het magazijn.

Cyberaanvallen 

Met het oog op het risico van cyberaanvallen die steeds vaker gericht zijn op de systemen van logistieke bedrijven, is het ook van essentieel belang om uzelf te beschermen. Het stopzetten van een opslagplaats betekent dat bedrijven niet meer kunnen leveren en dus niet meer kunnen factureren, met alle rampzalige gevolgen van dien. Ook hier is SaaS de oplossing bij uitstek, die u in staat stelt te profiteren van de inzet van de dienstverlener en zijn onderaannemers, die grotere investeringen kunnen doen omdat deze over meerdere klanten worden verdeeld.

Nu veerkracht meer dan ooit essentieel wordt in de Supply Chain, moeten bedrijven vandaag meer dan ooit de risico’s identificeren die hun bedrijf kunnen treffen, nagaan in welke mate ze kwetsbaar zijn voor deze bedreigingen en hun organisatie aanpassen om ze het hoofd te bieden. Zij moeten er ook zeker van zijn dat zij beschikken over robuuste, performante tools die de bedrijfscontinuïteit van hun vitale operaties kunnen garanderen. Dit impliceert een investering van de onderneming in haar geheel, zowel voor het opzetten van de infrastructuur als voor het dagelijks beheer ervan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*