Logistieke sector staat aan de vooravond van een revolutie

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel073

 

Onder invloed van e-commerce verandert de logistieke wereld in snel tempo. En die trend zet zich de komende jaren onverminderd door. We zien ontwikkelingen in (aantallen) producten die online worden aangekocht en verstuurd moeten worden. Dat heeft effect op de verpakkingen, op vlak van automatisatie, op transportbewegingen en zelfs in de manier waarop logistiek vastgoed wordt ingevuld. Ook wordt de eindconsument alsmaar veeleisender. Reden voor OnlineRetailer om diverse experts uit de sector aan tafel samen te brengen en de uitdagingen waar de sector voor staat bespreekbaar te maken. De deskundigen aan tafel zijn het eens: de logistieke sector staat aan de vooravond van een revolutie en dwingt de branche in nieuwe richtingen te denken.

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel064
Jan-Peter Schraagen – Generix Group

Digitalisering
Vooraleer we de uitdagingen gaan bespreken voor de toekomst, bekijken we eerst de ontwikkelingen die de logistieke sector de afgelopen vijf jaar heeft doorgemaakt. Volgens Jan-Peter Schraagen heeft de sector in deze periode vooral een groei doorgemaakt op het gebied van automatisering en in het verzamelen van data. “Dat maakt dat de processen steeds efficiënter verlopen en beheerd kunnen worden. Het klassieke papierwerk maakt steeds meer plaats voor digitalisering.” Dat moet ook wel, meent Bruno Vandewalle. “Zelfs voor kleinere spelers is het al bijna ondenkbaar dat alles op papier wordt afgehandeld. De complexiteit en daarmee de digitalisering is enorm toegenomen. Technische systemen om efficiënter te gaan werken dringen zich op en zijn ook betaalbaarder geworden voor kleinere spelers.” Roy van Aalst: “Alles wat met de supply chain te maken heeft, was vroeger een stiefkindje van de organisatie. Vandaag krijgt deze enorm veel attentie om alle SLA’s na te komen die je met de klanten afspreekt en het ook te automatiseren. Vroeger lukte het nog wel met spreadsheets en Excel-bestanden, vandaag kun je dat niet meer verantwoorden. Dat is onmogelijk. Iedereen is nu bezig met het optimaliseren van de supply chain om uiteindelijk ook besparingen te kunnen realiseren. Er is enorm veel te besparen door automatisatie in plaats van enkel mankracht in te zetten, zoals veel gebeurde bij kleine(re) bedrijven.” Kristof De Koster: “Het moet ook gezegd dat digitalisering voor de één een opportuniteit is terwijl dat voor een ander een afschrikking is. We zien dat kleine spelers zeer flexibel met technologie omgaan en die gebruiken om met succes een concurrentieel voordeel te creëren. Grotere bedrijven kampen vaak met problemen om nieuwe technologie in bestaande structuren te integreren.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel055
Sander Breugelmans – Prologis

Ontwikkelingen in vastgoed
Ondanks de economische tegenslagen de afgelopen vijf jaar is de algehele vraag naar logistiek vastgoed juist gegroeid, constateert Sander Breugelmans. “Dat heeft met name te maken met een modernisering van de supply chain en populariteit van e-commerce. Oudere, kleinere logistieke objecten worden verlaten en worden geconsolideerd in modern en grootschalig logistiek vastgoed.” Een andere reden voor de groei in logistiek vastgoed is volgens Ignace Tytgat de verschillende overnames die hebben plaatsgevonden in de logistieke sector. “Logistiek vastgoed is herbekeken en geoptimaliseerd door nieuwbouw en meer performante gebouwen. En inderdaad, op moment dat nieuwe gebouwen worden betrokken, wordt gelijk rekening gehouden met het implementeren van automatisatieconcepten.” Bij het kiezen voor een bepaalde logistieke nieuwbouwlocatie is volgens David Batens de flexibele groeimogelijkheid bepalend. “Gaan de groeiperspectieven gerealiseerd worden en voornamelijk ‘hoe snel’ gaan deze gerealiseerd worden? Multimodaliteit en bereikbaarheid blijft eveneens een belangrijk aspect bij het maken van keuzes.” Tom Leys: “De noden van de klanten zijn aan het veranderen en die brengen ons in een heel moeilijke positie om keuzes te maken. We zien bij retailers dat ze soms zelf niet weten wat de richting is in de mix van verkoopkanalen; B2B, B2C, e-commerce,… Waar je de voorbije jaren zag dat er separate oplossingen in de markt gezet werden, gaat men vandaag moeten zoeken naar een geïntegreerde oplossing. Daar ligt voor de logistieke wereld een enorme uitdaging.” Ook Bruno Vandewalle kan dat bevestigen: “Er zijn gelukkig al heel wat aanpassingen gebeurd aan de magazijnen om de verschillende kanalen te kunnen bedienen. Er zijn veel meer stromen vandaag die behandeld moeten worden en ook nieuwe stromen bijgekomen. De retours zijn zeer complex geworden, terwijl het vroeger heel gemakkelijk was; je bracht het terug naar de winkel en het werd opnieuw in de rekken gezet.”

Een aantal factoren drijven de vastgoedevolutie, meent Kristof De Koster. “Ten eerste is er nog altijd een groeiende logistieke activiteit in onze regio. Daarnaast zitten we ook met vernieuwing van deels verouderde infrastructuur of infrastructuur die niet meer aangepast is aan de economische realiteit, hoogte, bereikbaarheid, inplanting, multi-modaliteit, etc. Tenslotte is er inderdaad de evolutie naar een stijgend aantal verkoopkanalen. Niet zozeer de keuze van de kanalen maar wel de verhouding van die kanalen in de toekomst zorgt voor de onzekerheid en de nood aan hoge flexibiliteit in het vastgoed.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel013
Wim Krol – Storopack

Volumereductie
Ook op het gebied van verpakkingen heeft de sector een enorme groei doorgemaakt. Vijf jaar geleden werd een te grote grijze doos vol met opvulmateriaal nog geaccepteerd, tegenwoordig is dat ‘not done’. “Gewicht en afmetingen zijn belangrijke factoren die de koers van de logistieke sector zullen gaan bepalen, verwacht Wim Krol. “De sector moet daar in mee. Het versturen van een grote doos met veel opvulmateriaal wordt inderdaad niet meer gewaardeerd. Vandaag is het volume nog ondergeschikt, maar straks wordt de verzender afgerekend op de afmetingen van de doos in plaats van enkel het gewicht.” Ellen Kop: “Vandaag gebeurt dat al bij luchtvrachten. Er wordt afgerekend op gewicht én volume. Voor pakjes die over de weg worden vervoerd, geldt dat nog niet. Maar dat is ongetwijfeld een kwestie van tijd. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het verzendtarief bij verschillende grote logistieke partijen wel al gebaseerd op gewicht én volume. En dat komt ongetwijfeld naar Europa overwaaien.” Martin Moermans: “Als de tarieven straks worden bepaald op gewicht en volume dan kan efficiënte stapeling en vulling van de vrachtwagen bijdragen tot een win-winsituatie. Percentsgewijs kan meer mee met één vracht waardoor bepaalde transporten vervallen wat kostprijs en ecologie ten goede komt.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel056
Martin Moermans en Bart Lambrecht – Rajapack

Slimme verpakkingen
Volgens Bart Lambrecht is de verpakking in de afgelopen jaren steeds meer afgestemd op de op noden van de gebruikers. “Ook de groei van e-commerce zorgt voor nieuwe artikelen, mogelijkheden en innovaties. Denk aan de retourdoos, waarbij de eindconsument dezelfde doos kan gebruiken om een artikel retour te sturen. Of dat aan de hand van de parameters van een product ter plaatse een doos op maat wordt gemaakt. Een tussenoplossing daarin is een doos met rillijnen. Kortom, ook de verpakkingsindustrie zit niet stil en beweegt mee met de eisen die vanuit retailer worden opgelegd. Dat geldt ook voor de herkenbaarheid. Een doos van Coolblue herkent iedereen. Vandaag kan je reeds vanaf kleine volumes een doos op maat laten maken of personaliseren.” Addy Rijkens: “We zien steeds vaker dat een verpakking speciaal voor een bepaalde productgroep wordt gemaakt. Bijvoorbeeld een speciale verpakking om wijn te transporteren, een foodbox voor etenswaren of speciale verpakkingen voor bloemen en planten die steeds meer online worden besteld. De verpakking wordt met andere woorden om het product heen ontwikkeld.” Een slimme verpakking is volgens Bruno Vandewalle ook een verpakking die zichzelf door bijvoorbeeld een chip makkelijk laat traceren. Ellen Kop: “In de postale wereld bestaat dat al langer met eCIP, dat het pakje overal traceerbaar maakt, ook internationaal. Het advies aan retailers om, indien mogelijk, zoveel mogelijk te sturen naar brievenbusformaat.” Volgens Wim Krol vraagt de sector niet enkel om een slimme verpakking, maar om een slim concept. “De behoefte gaat verder dan alleen de doos, die onregelmatig wordt gevuld. En dat zal ook altijd zo blijven. Het is zaak om de behoefte van de retailer te vervullen en door samenwerking een slim concept te ontwikkelen.” Addy Rijkens kan dat bevestigen: “Meer samenwerken betekent ook dat logistiek dienstverleners hun processen slimmer en efficiënter kunnen inrichten als ze op voorhand bijvoorbeeld weten welke ruimte ze kunnen reserveren in hun voertuigen.” Kristof De Koster: “Er is ongetwijfeld een ecologisch- en kostenelement verbonden aan het optimaliseren net als het branding aspect. De komende jaren zal verpakking echter meer en meer ontwikkeld worden in functie van het last mile transportmiddel wat dat ook moge zijn. De voorbeelden van bestelwagenconcepten, ebikes, bots en drones zijn legio, echter zal ook de verpakking deze ontwikkelingen moeten ondersteunen.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel018
Mario De Bruyn – Dockx Group

Consument grijpt macht
Mario De Bruyn duikt even de geschiedenisboeken in om de verandering van de logistieke sector te duiden: “Tot eind jaren negentig waren het de fabrikanten die de supply chain aanstuurden. Begin 2000 is dat omgeschakeld en is de retail machtiger geworden. Dat had direct invloed op de logistiek. De laatste jaren, en vandaag zitten we er middenin, is het de consument die meer en meer die macht grijpt. Het is zaak om daarop in te spelen vanuit logistiek, maar dat is een heel ander soort van logistiek. De consument gaat in zijn keuzes de logistiek bijsturen, zonder dat hij macht heeft op de first mile. Zowel de fabrikant als de retail zal heel anders moeten gaan denken. De meest intelligente retailers zijn vandaag hun procurement model al aan het omschakelen naar een supply chain model, waarin logistiek niet als een kostapparaat wordt gezien maar als een serviceapparaat om het verschil te maken ná de verkoop van het product. Het gaat al lang niet meer over e-commerce, het gaat om een totale omnichannel benadering. Het hele logistieke denken, evenals het vastgoed, moet daarop aangepast worden. Grote magazijnen blijven wel bestaan, maar er is ook nood aan kleinere magazijnen aan de rand van grote steden met snelle crossdock mogelijkheden om de consument te linken aan de first mile.” De vraag naar logistiek vastgoed is volgens Sander Breugelmans tweeledig. “Er is inderdaad vraag naar grootschalige logistieke hotspots, maar ook naar kleinschaliger logistiek vastgoed dicht tegen stedelijke centra om de klantsnelheid te bieden. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel060
Geert Verbelen – bpost (links)

Logistiek als marketinginstrument
Geert Verbelen ziet de logistiek ook als een marketinginstrument: “De logistiek is voor etailers vandaag bijna even belangrijk als digitale marketing. Dat is tenslotte hoe je product bij de eindconsument komt. We merken dat er veel meer aandacht is voor een goede logistiek, een goede check-out,…. Data is daarin zeer belangrijk. Volumes stijgen heel hard, dus het is cruciaal om het gedrag van de consument te kunnen inschatten om proactief in te spelen op de verwachtingen van de eindklant om de leveringen gewoon goed te laten gebeuren.” Ook Roy van Aalst ziet mogelijkheden om een verdienmodel in de supply chain te brengen. “Door keuzes te geven, zoals een gratis levering de volgende dag of tegen betaling op een ander moment, kun je mogelijk leveringen beter gaan sturen. Datzelfde kan met retouren, door bijvoorbeeld consumenten te ‘dwingen’ een retour in een winkelpunt af te leveren in plaats van een afhaalpunt om een extra aankoop te stimuleren. Het zijn betaalbare technieken die steeds meer kansen bieden.” Dat laatste is vandaag echt een thema, ziet ook Geert Verbelen. “Het gebruikmaken van het eigen retailnetwerk en dat ook inbouwen in de check-out maakt echt een verschil. Torfs is daar bijvoorbeeld al heel ver mee.” Kristof De Koster: “Het naadloos combineren van verschillende kanalen in verkoop en retour heeft een liftend effect op de totale activiteit. Logistiek is echter de draaischijf van het gebeuren en als dusdanig partner nummer 1 in een goede serviceperceptie. De verwachting is dat die servicegraad de komende jaren nog zal stijgen, eerst in stedelijke omgeving en later zal dit uitbreiden naar rurale gebieden maar het blijft de vraag wie de factuur hiervoor zal betalen.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel015
Bruno Vandewalle – Zetes

Geen centrale stock
Volgens Bruno Vandewalle wordt vandaag door sommige retailers onderzocht om vanuit de winkels de last mile te gaan beleveren, dus zonder centrale stock. “Personeel in de winkel kan met bepaalde applicaties orders verzendklaar maken.” Ellen Kop: “De eerste projecten in die richting zijn er inderdaad al. Een Amerikaanse retailer met een Europees distributiecentrum stuurt producten die niet voorradig zijn in het distributiecentrum rechtstreeks naar een lokaal winkelpunt om vanuit daar verzendklaar gemaakt te worden voor thuislevering of afhalen.” De functie van een logistiek dienstverlener is overduidelijk aan het veranderen, zegt Tom Leys. “Waar we vroeger de goederen centraal gingen opslaan, ontstaat nu de vraag naar netwerkoplossingen.” Kristof De Koster: “Er zijn inderdaad voorbeelden van retailers die het pick in store concept hanteren. Echter met wisselend succes. We mogen niet vergeten dat winkels nog altijd als primair doel hebben producten aan de man te brengen en niet om als logistieke centrum te dienen. We zien dan ook meer heil in dark store concepten als logistieke centrum, dichtbij stedelijke gebieden met dezelfde productrange als een winkel maar met de efficiëntie van een magazijn. Natuurlijk moeten deze ondersteund worden door een breder logistiek netwerk.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel006
Stefan Vanderstichele, Egemin

Automatisatie
Stefan Vanderstichele: “We zien een stijgende vraag naar zeer compacte, flexibele, eenvoudig uitbreidbare storage systemen zoals AutoStore. Dit is een systeem met een zeer hoge betrouwbaarheid in vergelijking met systemen zoals een miniload. Bij storing van een miniload zijn de goederen in die gang tijdelijk niet beschikbaar. Bij defect van een robot van AutoStore nemen de andere robots de taken over van de defecte robot en blijven alle goederen beschikbaar.” Volgens Tom Leys zitten we nog echt op een kantelpunt als het gaat om automatisatie. “We merken dat het verregaand automatiseren in de huidige verdienmodellen een moeilijke kaart is, tenzij de relatie tussen de logistieke dienstverlener en de retailer anders wordt ingevuld. Het typische model van een contract van drie jaar en daarna opnieuw om tafel, dat past niet meer en kan niet vertaald worden in een competitief model. Retailers moeten openstaan voor langlopende samenwerkingen. We staan aan de vooravond van een revolutie, maar het is echt nog boksen om iedereen te laten beseffen dat de wereld veranderd is, zoals we die vijf jaar geleden kenden. Dat verklaart ook waarom in een aantal provincies het aantal vierkante meters logistiek vastgoed dat nieuw ontwikkeld is in eigendom van de retailer voor het eerst in twintig jaar groter is dan het aantal meters dat door 3PL’s wordt ontwikkeld. Hoofdoorzaak: de supply chain is gelukkig niet meer louter een kostenpost, maar een belangrijk element waarmee het verschil gemaakt kan worden. De winst gaat men niet meer halen uit de verkoop, maar uit kostenbeheersing en service. We zien dat een aantal grote retailers eigen oplossingen opzetten, zwaar geautomatiseerd en geïnformatiseerd, en waarschijnlijk afschrijven over een periode van vijftien tot twintig jaar. Dat is een gegeven waarmee 3PL’s moeten omgaan.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel012
Roy van Aalst – Descartes

Change mentaliteit
Ook Roy van Aalst weet dat automatisatie in aanvang voor velen een moeilijke kaart is. “Als je besluit te gaan digitaliseren moet de structuur daarachter aangepast worden. Er zit een hele mentaliteitswijziging achter, die gedragen moet worden binnen de gehele organisatie. Los daarvan zijn er natuurlijk ook investeringen gemoeid met digitaliseren, maar door de besparingen op bijvoorbeeld administratieve handelingen, het verbeteren van procesflows, et cetera zijn die op korte termijn terugbetaald.” Martin Moermans: “Men zal constant de balans moeten zoeken tussen snelheid, service bieden en toch efficiënt zijn. Dat kan eigenlijk alleen door maximaal te automatiseren.” Roy van Aalst: “Er zijn veel mogelijkheden tot automatiseren, maar het is niet eenvoudig om dat systeem of die change te implementeren. En dan nog het risico durven nemen.” Wat wel positief is aan de evolutie is dat automatische oplossingen vandaag meer generiek worden, vult Tom Leys aan. “Maar het vraagt nog altijd de nodige argumenten om retailers te overtuigen om in zo’n verhaal mee in te stappen. En het verandert ook de relatie met vastgoed aanbieders. Je zal naar andere vormen van contracten gaan, waarbij soms de automatisatie mee aangeboden wordt in een financieringsmodel. Dat biedt nieuwe uitdagingen op alle vlakken: technisch, juridisch, economisch,…” Dit is volledig correct volgens David Batens, maar hij voegt er nog aan toe: “In e-commerce is het in voorraad hebben van de producten van cruciaal belang. Het gaat om beschikbaarheid en dat is een kapitaal- en ruimte intensieve aproach.” Volgens Jan-Peter Schraagen is de logistiek dienstverlener de laatste jaren ook een automatiseerder geworden. Er zijn analisten in dienst gekomen, functies die vroeger niet bestonden bij een logistiek dienstverlener.” Wim Krol: “Die toegevoegde waarde is ook juist nodig.” Jazeker, zegt Jan-Peter Schraagen, maar het is wel een hele verandering. “Een bedrijf dat niet meegaat, is prooi voor een overname.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel038
Ignace Tytgat – MG Real Estate

Stadsdistributie
Ook in de last mile zijn er allerlei veranderingen ingezet, waarbij steeds meer aandacht is voor een duurzame levering. Volgens Ignace Tytgat zijn er vooral in de stadsdistributie nog een aantal barrières te slechten. “Stadsdistributie wordt nog teveel vanuit de eigen visie bekeken. Men is allemaal op eigen eilandjes bezig om te bekijken wat de meest performante manier is om aan stadsdistributie te doen. Dat brengt vastgoedontwikkelaars ook in een lastige positie. Door meer samen te werken zouden bijvoorbeeld initiatieven kunnen ontstaan om hubs aan de rand van steden te ontwikkelen voor gemeenschappelijk gebruik.” Tom Leys gaat nog een stap verder: “We hebben te maken met een wetgevend kader waar spanningsvelden zitten tussen de verschillende landen en zelfs in lokaal beleid. Vandaag worden we geconfronteerd met Antwerpen die een eigen beleid heeft rond de lage-emissiezone (LEZ), Brugge die zware vrachtwagens weert, Oostende die dat ook doet en daar nog tijdsvensters op zet,… Het wordt steeds complexer om een uniforme oplossing te gaan aanbieden.” En dan hebben we natuurlijk ook te maken met een eindconsument die steeds veeleisender wordt, vult Geert Verbelen aan. “De uitdaging voor carriers wordt groter en groter. We zien daarin een beweging in twee richtingen: enerzijds is convenience hét topic. Mensen blijven minder thuis voor pakjes, ze maken meer gebruik van afhaalpunten of pakjesautomaten. Aan de andere kant zien we een beweging naar meer niche last mile producten, zoals aflevering op afspraak; door middel van een app op je smartphone je pakje laten leveren waar je bent.” Bruno Vandewalle vraagt zich af of de consument wel veeleisender is geworden? Addy Rijkens: “De klant vraagt er niet altijd om, maar kiest er wel voor als bepaalde opties (vaak ook nog gratis) beschikbaar zijn.” Kristof De Koster: “Er is absoluut nood aan een uniform juridisch kader om enerzijds duidelijkheid te scheppen voor de logistiek en anderzijds ook om de verschillende nieuwe technologische ontwikkelingen een kader te geven, waarin ze gebruikt kunnen worden. Het is echter nog maar de vraag waar de wedloop naar meer convenience tegen zijn limieten zal aanlopen.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel024
Ellen Kop – Asendia

Lokale verschillen
Ellen Kop constateert lokale verschillen in de last mile. “Als je naar omringende landen kijkt, is het in Zwitserland bijvoorbeeld heel gebruikelijk om extra te betalen om op afspraak geleverd te krijgen. Ontwikkelingen worden vaak toegespitst op lokale behoeften. Zo zal je ook altijd gelokaliseerde opties kunnen kiezen als je crossborder gaat.” Mario De Bruyn: “Er zijn nog altijd culturele verschillen in Europa, en dat zal ook altijd zo blijven. Ook de mobiliteit is in elk land anders. Het vraagt om een combinatie tussen centralisatie en specialisatie. Daarbij zal je bovendien rekening moeten houden dat een consument elke dag verschillend gaat beslissen.” Geert Verbelen: “Het beschikken over heel goede data kan daarbij helpen.” Mario De Bruyn: “Ik vind data meer een modewoord geworden. Retailers mogen niet vergeten dat sommige partijen die vandaag succesvol zijn, hele drastische stappen hebben genomen. Ze hebben opnieuw de stekker ingestoken en oude modellen overboord gegooid. Maar het merendeel van de retailers zit nog altijd met bestaande modellen en zal enorme stappen moeten nemen om die change te maken.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel026
Tom Leys – Kuehne + Nagel

Arbeidsmarkt schiet tekort
Met alle nieuwe mogelijkheden wordt de uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden ook steeds groter, meent Tom Leys. “Als we kijken naar het vastgoed, zijn er de afgelopen jaren enorme campusmodellen gebouwd, maar waar lopen we nu tegenaan? De tewerkstelling. We zitten aan het plafond qua tewerkstelling.” En dat is slechts een begin, weet Mario De Bruyn. “Onze arbeidsmarkt kan de dienstverlening die de consument vandaag vraagt, helemaal niet leveren. Er is een tekort aan chauffeurs. Dus we zullen wel moeten gaan samenwerken, zoals Ignace ook al aangaf. Individueel is de arbeidsmarkt niet klaar.” Sander Breugelmans: “In e-commerce distributiecentra werken ongeveer twee tot vijf keer zoveel mensen als in reguliere distributiecentra, dankzij allerlei extra activiteiten, complexe retourstromen, value added services, et cetera. Er zijn gewoon meer en andere mensen nodig. Een deel kan zeker opgevangen worden met automatiseren, maar de investering is heel hoog en de technologie verandert heel snel. Iedereen is voorzichtig. Daarnaast hebben we te maken met veel piekmomenten, die relatief makkelijk zijn op te vangen met handjes en moeilijk met automatisering.” Tewerkstelling is altijd een belangrijk topic geweest, zegt Kristof De Koster. “Beschikbaarheid van mensen, competenties en arbeidskost. Keer op keer waren het elementen om aan te geven dat actie ondernomen moest worden. We moeten denk ik beginnen te erkennen dat de beschikbaarheid van mensen in de toekomst alleen nog zal achteruitgaan en dat daardoor verdere automatisering een must zal zijn. Om een voorbeeld te geven, het aantal uitgeschreven rijbewijzen voor vrachtwagenchauffeurs gaat zienderogen achteruit, ook in Oost-Europa wat de afgelopen jaren de balans nog ietwat in evenwicht hield. Onderzoek naar zelfrijdende voertuigen is hierdoor eerder een must dan een leuk idee.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel031
Addy Rijkens – PostNL

Logistiek 4.0
Volgens Jan-Peter Schraagen moet men openstaan voor veranderingen. “Het beroep van chauffeur zal over vijf jaar compleet anders ingevuld worden dan nu. Op het moment dat we vast blijven houden aan het idee dat hij van A naar B moet rijden om pakjes af te leveren, gaat het fout. We zullen verder moeten denken.” Wim Krol vat het als volgt samen: “We moeten niet spreken van logistiek 2.0 maar 4.0. Beleveren met drones klinkt misschien ver weg, maar is misschien over tien jaar wél de realiteit.” Jan-Peter Schraagen: “Tien jaar geleden kon je met de mobiele telefoon ook alleen bellen en hooguit een berichtje sturen. Meer had men niet nodig op dat moment. Nu is de smartphone je persoonlijke computer. De technologie verandert zo snel en de logistieke sector zal ook mee moeten.” Mario De Bruyn blijft kritisch: “Alleen de mensen moeten ook mee en zij veranderen niet zo snel.” Jan-Peter Schraagen zegt: “Platooning kan technisch volgend jaar al ingevoerd worden. Alleen dat gebeurt niet, omdat de omgeving er niet aan gewend is. Het wordt een langzaam geleidingsproces. Hoe meer we openstaan voor veranderingen, hoe sneller nieuwe ontwikkelingen ingevoerd gaan worden.” Kristof De Koster: “Diverse nieuwe technologieën, zoals platooning, staan heel dicht bij de werkelijkheid en wachten nog bijvoorbeeld op een wettelijk kader of early adopters, maar dat het komt, daar twijfelt niemand aan. Hetzelfde geldt voor autonoom rijdende vrachtwagens, echter zal de tijdslijn daar iets minder ambitieus zijn, zeker voor type 5 autonoom rijden (zonder chauffeur in het voertuig). Ik denk dat we het aanpassingsvermogen van mensen niet mogen onderschatten en kan het voorbeeld van de smartphone van Jan-Peter Schraagen onderschrijven.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel043

Onderwijs
Om het ‘gewenningsproces’ te versnellen zou ook het onderwijs meer aandacht moeten besteden aan het vak logistiek. Tom Leys: “Het hoger onderwijs reageert te traag op de evoluties die we kennen in de logistiek. Ze kijken nog veel te conservatief naar de sector. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de onderwijsinstellingen.” Volgens Ellen Kop is in Nederland wel een lobby gaande aangaande e-commerce. Tom Leys antwoordt: “Alleen mikken zij op de sexy markten van de branche, zoals online marketing, digital marketing, et cetera. Helaas is de perceptie van de logistieke sector niet sexy genoeg, ook al zitten we al lang niet meer in stoffige magazijnen,” lacht hij. Addy Rijkens: “Daarom zijn er veel bedrijven die de handschoen zelf oppakken en studenten of net afgestudeerden zelf opleiden met trainneeprogramma’s.” Roy van Aalst: “Probleem is wel als je dan de juiste mensen eenmaal hebt opgeleid, het moeilijk is om ze te behouden.” Sander Breugelmans: “Tegenwoordig in er in een distributiecentrum ook veel meer aandacht voor het welbevinden van de medewerkers. Het is een manier om mensen te verbinden aan het bedrijf en de retentie hoog te houden.”

Ronde_Tafel_Sessie_OR_Brussel069

Bestaand logistiek vastgoed
Ondanks de bouw van steeds grotere en moderne distributiecentra is er volgens Sander Breugelmans absoluut nog vraag naar bestaand vastgoed, mits gelegen op de juiste locatie en mits generiek en functioneel genoeg. “Voor vastgoedeigenaren is het een uitdaging om te blijven investeren in bestaande warehouses om ze toekomstproof te houden.” Ignace Tytgat heeft een andere mening: “De vraag naar tailormade vastgoed zal altijd hoog blijven, zeker gezien de toekomstperspectieven en de technologische vooruitgang die wordt geboekt. Bestaande magazijnen aanpassen naar de grotere hoogtes lijkt mij moeilijk(er) haalbaar. Helaas raakt het aantal grootschalige en multimodale locaties in België steeds verder op.” Hier zal de wetgever zich over moeten gaan buigen, meent Tom Leys. “Daarbij moeten we absoluut een voorbeeld nemen aan Nederland. Als er schaarste is in Nederland, om welke reden dan ook, dan gaan ze de zee veroveren en creëren ze de Maasvlakte.” Ignace Tytgat: “In de buurlanden wordt er voor het binnentrekken van nieuwe grote klanten die nog niet actief zijn op de Belgische markt, beter samengewerkt tussen de politiek en de private sector, dit over de grenzen van de gewesten heen. Dit is de grote uitdaging.” Sander Breugelmans: “Flexibiliteit in vastgoed is ook heel belangrijk. Men wil vandaag 20.000 m2 huren, maar de mogelijkheid hebben om in de toekomst te kunnen groeien. Dan zijn grootschalige grondstukken heel belangrijk. Juist het kunnen accommoderen en garanderen van dat soort groei door zowel overheden als private partijen is de sleutel in het binnenhalen van nieuwe of behouden van bestaande partijen.” Diverse instanties volgen reeds het voorbeeld van Nederland, zegt David Batens. “Denk bijvoorbeeld aan de Haven van Gent die de mogelijkheid biedt om een grote logistieke campus te ontwikkelen die voldoet aan de hoogste standaard. Anderen zullen hopelijk dit voorbeeld volgen. Alleen zo én met de nodige aanpassingen in de wetgeving kan de concurrentie met Nederland aangegaan worden.”

Er zijn zeker nog vele barrières te slechten op vlak van logistiek, maar de sector bloeit als nooit tevoren. Zoveel is wel duidelijk.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*