Sorteren: geschikt voor alle logistieke stromen

Sorteren betekent letterlijk: alles wat bij elkaar hoort, bij elkaar leggen. Deze definitie is volgens Philippe Sanders van Distrisort op een heleboel manieren uit te werken. Sorteren is bijvoorbeeld een goede manier om het pickproces verder te optimaliseren, maar beperkt zich niet tot één type order. Er zijn verschillende flows in de logistiek die door een sorteermachine geoptimaliseerd kunnen worden. Behalve het reguliere orderproces gaat het om bijvoorbeeld replenishment (aanvullen van de voorraad), cross-docking, retouren en e-commerce.

Het distributiecentrum is de verzamelplaats van het gehele of gedeeltelijke assortiment dat door een bedrijf wordt gevoerd. “Binnen een distributiecentrum worden producten verzameld op basis van allerlei criteria,” zegt Sanders. “Deze criteria zijn bedrijfsgebonden en vinden hun oorsprong in heel veel oorzaken. Denk aan financiën (omloopsnelheid/waarde), courantheid (nieuw/oud), verkoopcijfers (fastmovers/slowmovers), uiterlijk (kleine/grote). Als aan de diverse voorwaarden is voldaan en de producten op de voorraadpositie liggen is er in feite al een keer gesorteerd. Automatisch sorteren is aanvullend aan het pickproces.

Waar het picken bij steeds grotere hoeveelheden aan orders, order regels en aantal producten complexer wordt, daar is automatisch sorteren een oplossing. Sorteren is als logistiek proces zeer aantrekkelijk om doorlooptijden scherp te verkorten, handlingkosten te verminderen en pickfouten te elimineren en zodoende de kosten per product sterk te verlagen.”

Sluitende eindcontrole

De belangrijkste logistieke stromen in een distributiecentrum zijn het orderproces voor winkels en e-commerce, maar ook de retouren, de inkomende en crossdocking, goederen. “Een van de belangrijkste stromen voor sorteren is het orderproces ofwel de (winkel)orders. Deze methode levert veel efficiency op omdat in het distributiecentrum niet voor elke individuele order hoeft te worden gelopen naar de juiste picklocatie. Doordat een groot aantal orders worden samengevoegd tot 1 pickopdracht (batchen) ontstaat er minder verkeer in het pickgebied (minder mensen doen meer werk), worden de af te leggen afstanden aanmerkelijk verkort (tijdwinst) en wordt de productiviteit (aantal stuks) per orderpicker vergroot. Ook eventuele pickfouten worden tijdens het automatisch sorteerproces ontdekt. Sorteren zorgt dus voor een sluitende eindcontrole op het totale pickproces, dit proces zorgt ervoor dat de eindklant krijgt wat hij heeft besteld. Hierdoor stijgt de kwaliteitsbeleving van de eindklant.”

Retouren

Als retourgoederen een belangrijk onderdeel van de inkomende goederenstroom zijn, is

automatisch sorteren een goed middel om de producten in de voorraad terug op te nemen, vervolgt Sanders. “De artikelen kunnen worden gesorteerd naar ontelbare variabelen zoals SKU, productgroep, pickzones of andere gewenste variabele, indien vooraf gedefinieerd in de software. Daarnaast kunnen retouren eventueel direct via cross dock weer in het lopende sorteerproces worden verwerkt. Dat spaart een inslagoperatie in het magazijn. Goederen worden ongeordend aangeboden bij de ingang. De aangeboden goederen worden via de sorteeroplossing gesorteerd naar orders en desnoods voorgesorteerd voor de volgende batch(es). Deze voorgesorteerde goederen moeten dan weer in de sorter worden ingevoerd bij de volgende batch. Het opnieuw invoeren in de sorteeroplossing is altijd sneller dan opnieuw picken in het distributiecentrum. De overblijvende goederen kunnen ook over de sorteeroplossing worden gevoerd om zo te worden uitgesorteerd op voorraadpositie. Belangrijk voordeel is dat er dan controle kan plaatsvinden op het aantal te verwachten goederen en het aantal geleverde goederen. Het is ook mogelijk om alle overblijvende goederen niet over de sorter te laten gaan en direct in de voorraad op te nemen. Sorteeroplossingen zijn dus in te zetten als crossdocking oplossing en als oplossing voor leveringscontrole. Hiermee kan een inslag (inkomende goederen) worden bespaard voor een groot deel van de artikelen.”

Combinatie e-commerce en klassieke orders

Klassieke retailbedrijven gaan volgens Sanders ook steeds meer e-commerce orders verwerken. “Vaak wordt de e-commerce als aparte activiteit opgestart maar met het toenemen van het succes wordt e-commerce geïntegreerd in de normale dagelijkse gang van zaken. Om e-commerce orders in het normale proces te integreren zijn er wel enkele belangrijke verschillen. De belangrijkste hiervan is dat e-commerce orders zich kenmerken door het hoge aantal orders met relatief weinig producten per order. Het kenmerk van de ‘klassieke’ order is dat er veel producten worden gevraagd. Door een sorteermachine te configureren met voorsorteer- of speciale e-commerce uitgangen is het geen probleem om e-commerce orders en andere het orderproces te combineren. Daarnaast is een combinatie van winkelorders en e-commerce een goede optimalisatiemix van het pickproces. Belangrijk is daarbij de juiste software; het is namelijk het algoritme van de software die het mogelijk maakt om de diverse logistieke stromen te behandelen. De ideale situatie ontstaat wanneer de software als zelfstandige module functioneert en niet is geïntegreerd in een ERP of WMS systeem. Natuurlijk moet de software wel communiceren met de interne systemen maar volledig separaat werken.” 

Distrisort is dé system integrator voor sorteeroplossingen. “Met ons als partner voor sorteren zijn hoge besparingen te realiseren. Wij ontzorgen de klant van A tot Z; vanaf de projectvoorbereiding, tijdens de bouw, de oplevering en de lange periode daarna. We leveren sorteerconcepten voor vrijwel alle logistieke vraagstukken.” Benieuwd of een automatische sorteeroplossing ook voor jou geschikt is? Doe de ROI Quickscan op de website van Distrisort.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*