Ronde Tafel Sessie – Software: Keiharde business driver

 

Softwareoplossingen zijn er in vele soorten en maten. Hoe weet je als retailer de juiste keuzes te maken in een wereld waar over het algemeen veel retailers niks van verstaan? Reden voor OnlineRetailer om een Ronde Tafel Sessie te organiseren rond het topic software. Want, jarenlang is IT alleen maar gezien als een kost en een noodzakelijk kwaad, maar op dit moment is het een keiharde business driver. Die switch moeten veel bedrijven nog maken.

Is een retailer voldoende op de hoogte van de verschillende mogelijkheden in softwareoplossingen? “In veel gevallen niet,” meent Jan Huybrecht van Circuli. Volgens Diederik Bots van Digitalum verschilt het per sector. “Grote bedrijven die B2C verkopen staan verder dan bedrijven die zich op B2B focussen.” Frank Ypma van Guideline Belgium: “Kleine retailers kijken angstig naar de toekomst. Ze hebben ‘last’ van grote bedrijven die internationaal de markt penetreren en met veel geld (en veel verlies) marktaandeel winnen om zo een verdrukkingseffect te bewerkstelligen. De Zalando’s van deze wereld veroveren de markt ten koste van de kleinere retailers die niet goed weten wat te doen en zeker niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden, laat staan de stap naar e-commerce zetten.” Luc Van den Broeck van TailorFIT denkt dat de meeste retailers vandaag reeds de stap willen maken. Terwijl er voor velen nog aanzienlijke additionele voordelen te behalen zijn welke vandaag vaak nog niet helemaal duidelijk zijn. Omnichannel is wel degelijk een gigantische omzetgenerator, mits het goed wordt aangepakt. Ook voor kleinere bedrijven. Maar dan moet je wel écht Omnichannel implementeren.” Jan Huybrecht wijst met zijn vinger naar de heren en dames aan tafel en zegt: “Het feit dat retailers niet voldoende op de hoogte zijn, is ook te wijten aan de softwaresector zelf. Voor veel retailers communiceren jullie in het ‘Chinees’. Ze verstaan het niet, ze begrijpen de terminologie niet. Probeer te communiceren op het niveau waar de retailer zich bevindt.”

Realistische ROI
Over communicatie gesproken, volgens Sofie Van Looveren van Callista is communicatie intern over alle afdelingen binnen een bedrijf ook belangrijk. E-commerce moet gedragen worden door het hele bedrijf en alle afdelingen. Aan ons om vervolgens een realistisch beeld te geven, bespreken wat de mogelijkheden zijn ook naar kosten en tijdslijn toe, en wat uiteindelijk de impact is. De reden dat het afschrikt, is dat het initieel gezien wordt als een (hoge) kost.” Jimmy Depaepe van TCOG kan dat bevestigen en vult aan: “Eerlijk zijn naar de retailer over die kost en daar een realistische ROI tegenover zetten, is heel belangrijk. Het blijft vaak niet alleen bij de kosten van een IT partner die een oplossing aanbiedt en implementeert met een aantal componenten, licenties, enz. Als de oefening verder gemaakt wordt, is er, zeker bij kleinere bedrijven, nog een inspanning van de eigen organisatie nodig om het tot een succes te maken. Vaak moet een KMO vaststellen niet het personeel of de processen inzichtelijk te hebben om dat te doen. Dat betekent dat ze weer extern diensten moeten inkopen met alle gevolgen (kosten) van dien. Het zijn zaken waar veel KMO’s op vandaag tegenaan lopen. Grotere bedrijven daarentegen hebben wel die budgetten. Het advies voor deze bedrijven is: omring je met de juiste partners om voor elke discipline de juiste expertise te gaan aanspreken.”

Laagdrempelig
In B2B hoeft het volgens Lieven Tuytschaever van GMI group niet zo moeilijk te zijn. “Vaak hebben bedrijven een ERP systeem waar ze al sinds jaar en dag succesvol mee werken. Als ze dan de stap willen zetten om een extra kanaal in het leven te roepen, zijnde e-commerce, kan de webshop perfect aangestuurd worden via het ERP systeem. Mijn advies is, houd het zo laagdrempelig mogelijk met niet teveel moeilijke (Chinese…) woorden en omschrijvingen.” We moeten zeker het menselijke aspect niet vergeten bij implementatietrajecten, meent Cedric Collet van Natch en SDE. “In essentie gaat het over de mens, de gebruiker van de technologie. De technologie is beschikbaar. Als je de oefening goed doet, koop je de juiste technologie, maar het wringt vaak bij de gebruikers. Het is belangrijk een deftige CDO aan te stellen en een mooi digital team daar rond te bouwen om alles gedaan te krijgen. De technologie alleen gaat het niet oplossen. De juiste expertise, de juiste kennis, de juiste mensen in huis hebben en ze gewoon te laten maken van die technologie, dat is denk ik dé grote challenge.” Ook Jan Huybrecht deelt die mening en zegt: “In veel bedrijven weten de afdelingen van elkaar niet wat hun focus is: boekhouding weet niet wat marketing doet, enz. Ze weten niet met elkaar te communiceren; het zijn afzonderlijke silo’s. En als er dan een investering gedaan moet worden, gaan ze te rade bij de accountant , terwijl dat eigenlijk de laatste post zou moeten zijn. Boekhouders  zien nooit de bedrijfskundige reden, het zijn magazijniers van rekeningen, en geen bedrijfsleider. Betrek er juist mensen bij (eventueel extern) die zowel over sales, techniek, het geheel van de onderneming kunnen meepraten. Die boven de diensten kunnen staan, angsten wegnemen, mensen geruststellen en dan open de mogelijkheden bespreken.”

Vlnr. Jimmy Depaepe, TCOG; Cedric Collet, Natch; Frank Ypma, Guideline Belgium

IT als business driver
Volgens Luc Van den Broeck is het type discours waar bedrijven mee worstelen de laatste jaren veranderd. “Jarenlang is IT alleen maar gezien als een kost en een noodzakelijk kwaad. Op dit moment is het een keiharde business driver. Die switch moeten veel bedrijven nog maken en zeker de boekhouders zijn de allerlaatste die dat willen snappen.” Diederik Bots merkt op dat bedrijven die er wel mee bezig zijn, de echte IT kost apart zetten va de digitale, innovatieve IT. Het zijn andere budgetten, soms andere afdelingen zelfs.” Cedric Collet vult aan: “Dat zijn dan wel vaak de grotere jongens die innovaties kunnen doen.” Men moet ook niet vergeten rekening te houden met de ‘houdbaarheid’ van grote implementaties, meent Jimmy Depaepe. “In de huidige markt is een ‘houdbaarheid’ van drie jaar gewoon. Daarna moet je opnieuw kijken naar technische en functionele verbeteringen.” Diederik Bots kan dat bevestigen: “De architectuur is na vier jaar al niet meer mee. Ofwel ga je mee evolueren en herinvesteren op hetzelfde platform of je gaat terug in de markt op zoek naar een pakket dat de beste invulling biedt voor de volgende vier jaar.” Luc Van den Broeck concludeert: “Het is inderdaad belangrijk om bedrijven goed te informeren en op te leiden. Het is heel moeilijk om ze een eerste investering te laten doen, maar op moment ze de return zien, gaat de tweede ronde, derde ronde vanzelf. Je moet ze echt aan het handje houden en ondersteunen doorheen het proces.”

Koppelen van systemen
Softwareoplossingen zijn er in vele soorten en maten en voor verschillende toepassingen. Hoe ben je er als retailer zeker van dat systemen ook goed op elkaar aansluiten en met elkaar kunnen praten? Volgens Jan Huybrecht is het belangrijk dat je niet gevangen wordt door een systeem. “Er zijn nog teveel systemen (ERP, marketing, boekhouding,…) die zich eigenaar achten van de data van klanten. Daar loopt veel bij fout. Het is ook een reden om sommige systemen niet te nemen. Als je later van systeem vanaf wil, geraak je er niet van weg.” Erica Hoekerd van Tinx-IT is minder kritisch en antwoordt: “De huidige systemen voorzien toch allemaal in het feit dat ze met andere systemen kunnen praten? Anders zijn ze toch niet meer van deze tijd?” Sofie Van Looveren: “Niet allemaal. We zijn er ook regelmatig tegenaan gelopen. Daarom geven we altijd het advies niet met gesloten systemen te werken.” Jan Huybrecht: “Een van de meest gebruikte boekhoudprogramma’s bijvoorbeeld is bijzonder gesloten; data zit gevangen.” Erica Hoekerd heeft die ervaring niet. “Wij maken gebruik van alle api’s die systemen aanbieden om met elkaar te koppelen en zijn eigenlijk nooit tegen beperkingen aangelopen. Elk pakket heeft zijn kracht in een bepaalde functionaliteit. Het is juist goed om daar vanuit te gaan en die samen te voegen door ze met elkaar te laten praten.”

Best of breed
Frank Ypma is ook van mening dat het belangrijk is om software-oplossingen te gebruiken die dicht bij de eigen kern blijven. Wat ik zie is dat integratoren teveel ‘puisten’ bouwen op systemen die bedrijven levenslang met zich meedragen. Bij iedere update is het weer prijs. Blijf daarom zo dicht mogelijk bij een best of breed, zodat als je wilt switchen van systeem of e-commerce platform, dat ook perfect mogelijk is.” Diederik Bots deelt die mening: “Voorbeelden genoeg waar een upgrade langer duurt dan een implementatie. Dat moet je niet willen.” Cedric Collet: “Het heeft ook veel te maken met goede wil. Als de wil er is om het te doen, lukt het. Ook bij grote bedrijven die logge legacy systemen met zich meeslepen. Moderne systemen daarentegen maken implementaties een stuk makkelijker; dat spreekt voor zich.” Erica Hoekerd: “Opnieuw is het advies: haal de juiste mensen in huis. Doe onderzoek. Ga kijken welke standaard oplossingen er zijn. Wij zien dat er vaak maatwerk wordt gebouwd, terwijl er gewoon standaard oplossingen in de cloud beschikbaar zijn.” Roel Van Cauter van Induxx: “Dat is ook het probleem, er is zoveel beschikbaar, mensen zien door het bos de bomen niet meer.” Volgens Jimmy Depaepe mist het vaak aan een goede voorbereiding. “Mensen vragen initieel om een kleine integratie, maar van het een komt het ander. Op een gegeven moment komen ze zelfs in conflict met de gekozen oplossing omdat de vraag verder evolueert en het initiële systeem eigenlijk niet meer voldoet.” Daarom is die tussenpersoon zo belangrijk die alles overziet en ook met toekomstige ontwikkelingen rekening houdt, meent Jan Huybrecht. Sofie Van Looveren: “Een goede interne (of externe) projectmanager is inderdaad belangrijk om de juiste keuzes te maken, medewerkers op te leiden, enz.”

Vlnr. Lieven Tuytschaever, GMI group; Erica Hoekerd, Tinx-IT; Jan Huybrecht, Circuli

SaaS versus open source
SaaS versus open source. Wat is de juiste keuze? Sofie Van Looveren: “Ja zal eerst de keuze moeten maken, wil ik maatwerk of niet. Zo niet, kies dan voor een SaaS oplossing met een abonnementje.” Diederik Bots verwacht dat weinig grote bedrijven nog voor de gratis open source toepassingen zullen kiezen voor bedrijfskritische toepassingen. Erica Hoekerd: “Vergis je niet, er zijn veel grote bedrijven die voor open source kiezen en juist niet voor een betaalde versie, omdat het voor hun voldoet als e-commerce platform.” Frank Ypma: “Dat zou leidend moeten zijn in de keuze voor software: voldoet de oplossing in jouw architectuur? Closed, open source, SaaS, cloud, het is om het even zolang het voldoet. Volgens Jan Huybrecht is het zelfs belangrijk dat open source nog bestaat en zelfs nog gepromoot kan worden. “De hoofdmoot daarvan is de zekerheid van eigendom van je data.” Cedric Collet: “Dat kan met closed source ook.” Diederik Bots: “Dat hangt af van het pakket.” Jan Huybrecht: “In open source kan je altijd tot een alternatief komen als er iets fout loopt.” Erica Hoekerd: “Het is ook flexibeler.” Frank Ypma merkt wel op dat in open source er een database model achter staat dat je echt niet kan doorgronden. “Het maakt het lastig op data te recupereren. Je bent dan aangewezen op de api’s, als die al bestaan. Kortom, ook in open source zijn er veel verschillen.” Luc Van den Broeck: “Helemaal mee eens. Belangrijk is dat je goede afspraken maakt met de softwareleverancier over de beschikbaarheid van je data. Dat is relatief makkelijk te regelen.”

Beperkingen
Jimmy Depaepe ziet nog geen heel grote issues als het gaat om het overnemen van data bij verhuizing naar een ander systeem. “Mocht exporteren niet lukken, dan kun je het in het ergste geval nog altijd overtikken. Het is net wat Cedric ook al zegt: als de wil er is, zal het lukken. Het grote gevaar met data zit hem volgens mij in het feit dat andere ‘mensen’ meekijken als je gratis SaaS modellen gebruikt. Bovendien betekent het dat je als bedrijf bereid bent om de beperkingen van het systeem voor lief te nemen. Dat heb je natuurlijk niet bij maatwerk. Het is een andere insteek.”

Lieven Tuytschaever is van mening dat de vraag uit de markt toch iets is veranderd. “Vroeger werd gemakkelijker een programmeur gevraagd om op basis van een wensenlijst een systeem te bouwen. Nu is de wens om implementaties zo dicht mogelijk bij de standaard te houden.” Cedric Collet: “Wat ik zie is dat grote bedrijven zaken meer uit het ERP halen en een online toepassing ernaast bouwen. Het is flexibeler om te ontwikkelen, gaat de core in ERP een stukje homogener houden, en maakt dat upgrades makkelijker gaan.”

PIM systeem
Om het ERP te ontlasten, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een PIM systeem. Frank Ypma: “Een ERP is voor de logistiek, terwijl in een PIM systeem de karakteristieken van de producten worden beheerd. Helaas zijn er nog steeds veel bedrijven die een paar veldjes extra in het ERP systeem menen te maken en denken dat ze er dan ook komen. De realiteit zit echter iets anders in elkaar.” Jimmy Depaepe: “Het evolueert wel. De markt staat er steeds meer open voor. Vier jaar geleden werd nooit over een PIM gesproken, nu is het een van de topics die logisch zijn.” Lieven Tuytschaever nuanceert enigszins: “Er zijn nog altijd alternatieven zonder een PIM systeem mogelijk, afhankelijk van wensen en eisen.” Roel Van Cauter: “De mogelijkheden van PIM gaan toch veel verder: denk aan het beheren van verschillende taalversies, het leggen van relaties tussen producten, een snellere verrijking mogelijk maken, enz. Het zijn parameters die in het voordeel van een PIM spreken.” Diederik Bots concludeert: “Een PIM zorgt voor de retailer voor een single source of truth van waaruit alle kanalen kunnen worden gevoed.”

AI en ML
Hoe zal AI en ML softwaredevelopment beïnvloeden? Roel Van Cauter denkt dat het al heel hard gebeurt maar gezien onze taalmarkt het in België nog beperkt is. “Richting Amerika is het heel hard aan het gaan, waarbij je Googlegewijs informatie rond producten gemakkelijk kunt gaan vinden bij concurrenten.” Diederik Bots: “In België staat het inderdaad nog op een laag pitje.” Ook Cedric Collet deelt die mening en zegt: “Er wordt wel over gesproken, maar nog relatief weinig geïmplementeerd, het is vooral spielerei. Je hebt ook hele goede data nodig, anders krijg je hele slechte antwoorden.” Diederik Bots: “Dat geldt voor alles. Kwalitatieve data en het juist interpreteren, is heel belangrijk. Maar ik denk dat we in België nog te ver achterliggen en dat we ons eerst moeten focussen op andere zaken, zoals het optimaliseren van processen.” Lieven Tuytschaever: “De grote softwaredevelopers zijn er wel mee bezig en lopen er van over. Maar het is inderdaad nog niet voor ons. Het zou wel een belangrijke parameter kunnen gaan zijn op moment je technologiekeuzes gaat maken.” Sofie Van Looveren verwacht dat er ook kleine techbedrijven zullen opstaan die zich bezighouden met AI en ML. Vandaag klinkt (en verkoopt) AI en ML heel mooi, maar het is nog heel basic waarbij gewoon berekeningen worden gemaakt op basis van de data-input. Uiteindelijk deden we dat tien jaar geleden ook al.”

Vlnr. Sofie Van Looveren, Callista; Roel Van Cauter, Induxx; Luc Van den Broeck, Tailorfit

Kloof
Luc Van den Broeck heeft zelfs hele grote twijfels of in België voldoende data aanwezig is om over de markt iets zinnigs te zeggen op basis van AI. “Vandaag is het inzicht dat de gemiddelde retailer heeft in zijn eigen business vaak beperkt vanwege een gebrek aan real-time data in vele legacy Fashion systemen. Het is duidelijk dat hier nog grote sprongen te maken zijn – ook zonder AI.” Lieven Tuytschaever: “Als AI en ML echt gaan doorbreken, dan is de kans dat het de kloof tussen de grote en kleine retailers vergroot, zeer reëel. Bedrijven die zich er wel op kunnen toeleggen en van die extra intelligentie profiteren, groeien veel sneller dan de kleine, lokale spelers.” Luc Van den Broeck ziet het niet zo somber in. “Als het zover komt, wordt AI en ML straks toegankelijk voor iedereen volgens de platformgedachte.” Lieven Tuytschaever antwoordt: “Gebruikmaken misschien wel, maar als bedrijf er klaar voor zijn, is een andere vraag. Jan Huybrecht: “Waar ben je met AI als je als bedrijf niet kan zeggen waar je staat ten opzichte van je concurrenten?”

Vooruitkijken 
Een positieve ontwikkeling is in ieder geval dat de licentieprijzen voor softwareproducten de afgelopen jaren flink zijn gedaald, stelt Jimmy Depaepe. “Ik ben wel benieuwd of er in de toekomst nog plaats is voor de kleine papa en mama winkels. Ook een uitdaging voor ons als softwaredevelopers.” Sofie Van Looveren meent dat nu juist de moment is om een grote sprong te maken voor die kleine retailers met een goed product. De tendens is ook dat grote merken onder druk staan. Mensen willen iets authentieks, iets unieks. Met een goed product, een goede webshop, kun je echt wel een aantal partijen voorbij steken. Je moet als retailer niet blijven stilstaan, maar vooruitkijken. Dat is altijd al zo geweest in de historie van retail. Het moet allemaal niet zo complex zijn en veel geld kosten.” Erica Hoekerd kan dat bevestigen: “Begin heel basic en ga stap voor stap extra zaken toevoegen in plaats van in één keer een big bang.” Frank Ypma: ”Vandaag zijn er nog heel veel kleine shops die kleine shops blijven en goed marge maken.” Cedric Collet adviseert: “Go big, go niche or go home.” Lieven Tuytschaever: “Ik denk inderdaad dat het als nichespeler misschien nog nooit zo makkelijk is geweest om een webshop te beginnen die er goed uitziet, responsive is, geïntegreerd is met betaalsysteem, enz. De uitdaging zit hem meer bij de groothandels met 100.000 artikelen of meer.” Frank Ypma tot besluit: “Kleine spelers kunnen veel sneller handelen, zijn veel meer agile en kunnen daarmee de grote verslaan.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*